ترموستات الكترومكانيكی

خانه ترموستات الكترومكانيكی
ترموستات الكترومكانيكی

ترموستات الكترومكانيكی

در مورد ترموستات الكترومكانيكی بیشتر بدانید

اين نوع ترموستات الكترومكانيكی با استفاده از فرمان حسگر حرارتي توسط يكسري رابط مكانيكي به ميكروسوئيچ ، سبب قطع و وصل مدار الكتريكي مي شود محصول اين نوع تكنولوژي داراي عمري طولاني است.
ترموستات الكترومكانيكي داراي دو نوع حسگر دما مي باشد. يك نوع آن بر اساس اصل انبساط مايع عمل مي كند.
اين سيستم حرارتي كه diastat  ناميده مي شود و با نام ترموستات مويين نيز شناخته شده است، شامل: سنسور يا حسگر ، لوله مويين و ديافراگم مي باشد. هنگامي كه دماي سنسور بالا مي رود مايع از طريق لوله مويين به داخل ديافراگم رفته و ايجاد انبساط كاري (Working distention) مي نمايد.
به وسيله اين انبساط كاري كليد فنري (Snap action) به كار مي افتد كه مي تواند مدار را باز كنند يا ببندد.